• cs
 • en
Úvod  /  O závodě  /  Informace

Pravidla pro kategorii ČEZ Slow motion

Účast v soutěži

 • Týmové soutěže ČEZ Slow Motion se smí účastnit všichni závodníci starší 15 let, jiné omezení není.
 • Týmová soutěž ČEZ Slow Motion není vypsána pro dětské závody.

Pravidla

 • Počet členů týmu pro týmovou soutěž ČEZ Slow Motion není nijak omezen.
 • Jednotliví členové daného týmu mohou jet libovolnou trasu, tj. nezáleží, zda zvolí dlouhou trasu 65 km či krátkou trasu 35 km.
 • Nedokončí-li jeden či více členů týmu v soutěži Slow Motion závod, tým není diskvalifikován. Do výsledků se započítají jen časy těch závodníků týmu, kteří závod dojeli do cíle v časovém limitu pro dojetí.
 • Závodníci v týmové soutěži ČEZ Slow Motion jsou současně hodnoceni i v individuálním závodě jednotlivců.
 • Pořadí v týmové soutěži Slow Motion se určuje podle součtu časů všech členů týmu.
 • Vítězí tým s nejvyšším součtem dosažených časů.
 • Není tedy nezbytné projet trasu závodu co nejpomaleji, významným faktorem je také co nejvyšší počet členů týmu.

Ceny

 • Tým s nejvyšším součtem dosažených časů bude oceněn.

Jak se přihlásit

 • Do týmové soutěže ČEZ Slow Motion se závodníci hlásí pomocí registračního formuláře na webových stránkách závodu.

Termíny pro přihlášky

 • Do týmové soutěže ČEZ Slow Motion se mohou závodníci hlásit do uzavření registrací na webových stránkách závodu, tj. do 6. 6. 2016.
 • Do týmové soutěže ČEZ Slow Motion není možné hlásit se na místě v pátek 10. 6. 2016 a v sobotu 11. 6. 2016.

Úpravy týmů

 • Týmy pro soutěž ČEZ Slow Motion je možné upravovat do uzavření registrací, tj. do 6. 6. 2016.
 • Složení týmů pro soutěž Slow Motion není možné upravovat na místě.

  vyobrazení jezdce na velocipédu