Nadační fond Emil – Bike Prague

Nadační fond Emil

POMOZME VAŠÍKOVI ZESÍLIT

Prostřednictvím závodu Bike Prague můžete přispět finanční částkou Nadačnímu fondu Emil, která použije vybrané prostředky na rotoped pro Vašíka.

Vašíkovi je 13 let a jeho diagnóza je autismus, ADHD a agorafobie. Žije se svojí maminkou a mladším bratrem Jeníkem, který má vrozenou vývojovou vadu chodidel.

Vašík se narodil jako zdravé miminko. Jak rostl, začal postupně zaostávat motoricky, na druhou stranu velmi dobře a brzy mluvil. Motorika a péče o sebe samého pokulhávala čím dál tím víc, ale mluvil téměř jako malý profesor. Začal vyžadovat pouze určitá jídla stále dokola, musel být specificky oslovován, a pokud bylo něco jinak, upadal do velkých záchvatů vzteku, křiku a pláče, kdy si sám i ubližoval. Vyžadoval vždy to samé oblečení, jídlo, prostředí. Nehrál si s kamarády – naopak choval se k nim často zle, pokud si oni přišli pohrát k němu. Téměř nespal. V první třídě se stav vyhrotil, Vašík začal mít deprese, sebevražedné sklony, dokonce se pokoušel vyskočit z okna.

Ve svých deseti letech zvládal už jen velmi těžko opouštět domov a být třeba ve škole. Při odchodu z domova se venku začal dusit, nemohl popadnout dech, zvracel… Bylo mu velmi zle. Nedokázal opustit domov. Tohle vše s maminkou a Vašíkem sdílí jeho o tři roky mladší bratr Jeník. Jeník je balbutik (zadrhávání řeči) a narodil se s vrozenou vývojovou vadou chodidel. Jelikož je maminka s dětmi sama, vyrůstal Jeník v záchvatech, křiku a agrese svého staršího bratra. Vašík prošel několika vyšetřeními, která potvrdila poruchu autistického spektra a přidružené diagnózy (dyspraxie, dysgrafie, dyskalkulie, ADHD, deprese se sebevražednými sklony, sociální fobie, agorafobie, porucha jemné a hrubé motoriky, OCD). Maminka se rozhodla pro domácí vzdělávání. Dva roky strávil doma sám, chtěl mít klid. Nechtěl kamarády, nechtěl nikoho, jen maminku a své pejsky. Dva roky nevyšel z domu. Teď je již třetím rokem v domácí škole. Pořád je sám, ale prý je tak spokojen. Ven zvládne jít zhruba jednou za měsíc, tak na deset minut. Duše se uklidnila, ale ochablo mu svalstvo. Přál by si rotoped, na kterém by mohl šlapat a postupně opět nabrat sílu.

Možností, jak Vašíkovi pomoci, máte hned několik:

  • Přispět lze v rámci registrace ve SportID na závod Běhej lesy Bílá.
  • Přispívat mohou i závodníci, kteří už na závod přihlášeni jsou. Stačí se přihlásit do SportID a v přihlášce na Bike Prague v doplňkových službách vybrat charitu. Přispět lze částkami od 50 do 500 Kč.
  • Přispět můžete také přímo bankovním převodem. Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú.: 2101215544/2010.
  • Na místě v den závodu můžete finančně pomoci u stánku Nadačního fondu Emil.
  • Po skončení závodu bude možné stále přispívat na stránkách www.emilnadace.cz, dokud se nevybere cílová částka.

Cílová částka na nový rotoped je 37 600Kč.

Díky vám můžeme pomoci!


www.emilnadace.cz