Pravidla pro kategorii Slow motion – Bike Prague

Pravidla pro kategorii Slow motion

Účast v soutěži

 • Týmové soutěže Slow Motion se smí účastnit všichni závodníci starší 15 let, jiné omezení není.
 • Týmová soutěž Slow Motion není vypsána pro dětské závody.

Pravidla

 • Počet členů týmu pro týmovou soutěž Slow Motion není nijak omezen.
 • Jednotliví členové daného týmu mohou jet libovolnou trasu, tj. nezáleží, zda zvolí dlouhou trasu 65 km či krátkou trasu 35 km.
 • Nedokončí-li jeden či více členů týmu v soutěži Slow Motion závod, tým není diskvalifikován. Do výsledků se započítají jen časy těch závodníků týmu, kteří závod dojeli do cíle v časovém limitu pro dojetí.
 • Závodníci v týmové soutěži Slow Motion jsou současně hodnoceni i v individuálním závodě jednotlivců.
 • Pořadí v týmové soutěži Slow Motion se určuje podle součtu časů všech členů týmu.
 • Vítězí tým s nejvyšším součtem dosažených časů.
 • Není tedy nezbytné projet trasu závodu co nejpomaleji, významným faktorem je také co nejvyšší počet členů týmu.

Ceny

 • Tým s nejvyšším součtem dosažených časů bude oceněn.

Jak se přihlásit

 • Nejprve se každý člen týmu se musí zaregistrovat a zaplatit startovné na sportid.cz. Následně vytvořte v záložce moje přihlášky tým ve svém účtu a pozvěte kamarády. nebo přijměte pozvání do týmu. Tým může být otevřený (bez potvrzení) nebo uzavřený (na vyžádání).
 • Do týmové soutěže Slow Motion se mohou závodníci hlásit do uzavření registrací na webových stránkách závodu, tj. do 16. 5. 2018.
 • Do týmové soutěže Slow Motion není možné hlásit se na místě v pátek 18. 5. 2018 a v sobotu 19. 5. 2018.

Úpravy týmů

 • Týmy pro soutěž Slow Motion je možné upravovat do uzavření registrací, tj. do 16. 5. 2018.
 • Složení týmů pro soutěž Slow Motion není možné upravovat na místě.